DĀRZA DARBI PAVASARĪ

Laika prognozes sola drīzu pavasara iestāšanos, kas nozīmē aktīvu piemājas teritorijas sakopšanu. Ja nepieciešama palīdzība, SIA “Gardens” būs īstā vieta, kur vērsties. Uzņēmums nodrošina dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar teritoriju labiekārtošanu un apzaļumošanu, kā arī dārzu uzkopšanu.

Zāliena kopšana

Pavasarī, kad ir nokusis sniegs, varam novērtēt, cik lielus bojājumus zālienam ir nodarījusi ziema. Lai pēc iespējas ātrāk zāliens atgūtos pēc ziemas, būtu jāveic kompleksi  zāliena kopšanas darbi. Zāliena kopšana jāveic, kad zāliens ir apžuvis, pretējā gadījumā nogrābjot zālienu, to var sabojāt.

Zālienu vispirms būtu jaizgrābj no atkritumiem, kas sablīvējušies augsnes virskārtā – pērnajām lapām, skujām, atmirušajām zālēm un sūnām. Atbrīvojot  zālienu no atmirušās zāles, nedaudz jāuzirdina augsnes virskārtu, lai tā spēj uzņemt skābekli.

Viens no obligātajiem pavasara zāliena kopšanas pasākumiem ir zāliena aerācija un vertikulēšana. Vertikulēšana nodrošina labus apstākļus jauna zāliena ataugšanai. Pēc vertikulēšanas visus atkritumus no zāliena jāsavāc ar grābekli, vēlams tos sadedzināt vai izvest no teritorijas, nekadā gadījuma nemest komposta kastē.

Pēc vertikulēšanas noteikti jāveic zāles piesēšanu, ņemot vērā, ka ir nodrošināti lieliski apstākļi, kas veicina sēklu dīgšanu un attīstību. Pēc piesēšanas zālienu vajadzētu mēslot. Pēc ziemas zālienam ir nepieciešams slāpekli saturošs mēslojums. Mēslojumu vienmērīgi izkaisa, pēc tam kārtīgi salaista.

 

Lapu un skuju koku kopšana

Agrā pavasarī, pirms lapu plaukšanas, iesakam veikt koku un krūmu vainagu veidošanu. Regulāri formējot vainagus, tiek panākts spēcīgs, proporcionāls, katrai sugai atbilstošs augums.

Veidojot vainagu augļu kokiem, to izretina, lai tajā iekļūtu gaisma. Izgriež sausos, bojātos, krusteniski augošos un ūdens zarus. Pirms ziedēšanas tos profilaktiski nomiglo pret slimībām un kaitēkļiem.  Krūmiem izgriež nokaltušos, pāraugušos vecos zarus, izretina vainagu sabiezinošos zarus. Pēc apgriešanas katru kokaugu samēslo ar tam paredzēto mēslojumu.

Pavasarī skuju koku kopšanā  vajadzētu pievērst uzmanību aizlauztiem un sausiem zariem, tos izgriežot, kā arī pieformējot vainagu, tādējādi atjaunojot augu formu. Skujeņus, līdzīgi kā citus kokaugus, vajadzētu arī samēslot ar tam paredzēto mēslojumu skujeņiem.